Leer- kenniscenter

Leren over en kennis opdoen over de verschillende certificaten. Deze trainingen worden door de gecertificeerde partijen verzorgd.
  1. Kennis trai­nin­gen: master­class Glass DC ‘server rack cooling’
  2. Vaar­dig­heids­trai­nin­gen: in ontwik­ke­ling (audi­to­ren, advi­seurs /kwaliteitsmanagers)
  3. Online of On loca­tion: in het bedrijf of op onze locatie

    Pin It on Pinterest

    Share This