Jaarverslag en rapportages

Jaarverslag, rapportages en doelstellingsrapporten

  • Het eerste Jaar­ver­slag (2022) zal in 2023 worden gepubliceerd
  • Rappor­ta­ges over doel­stel­lin­gen, gebruik en deel­ne­mers volgen (in ontwikkeling)

Pin It on Pinterest

Share This